Vinnare - Klassrumspaketet av DILEMMA

Vi kan idag presentera ett resultat i vår utlottning av ett klassrumspaket med åtta DILEMMA-spel! Vinnare är Sofie Segerros, matematik- och NO-lärare på Prolympia. Dragningen genomfördes med hjälp av Google:s slumptalsgenerator. Nedan följer en intervju med Sofie, där hon bland annat berättar hur de arbetar med hållbarhetsfrågor idag på skolan och hur hon ser att spelet skulle kunna användas framöver. Stort grattis Sofie!!

Intervju med Sofie Segerros:

Vilket/vilka ämnen undervisar du och vilken klass går dina elever i?

  • Jag undervisar i matte och NO på Prolympia som är en 6-9-skola. Detta läsår undervisar jag enbart i årskurs 9.

Hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor i undervisningen idag?

  • Vi försöker få in hållbarhet i flera ämnen och i alla årskurser genom att t ex diskutera aktuella nyheter. Men det är framför allt i årskurs 8 som vi lägger krutet på ett miljötema. Under flera veckor jobbar vi ämnesövergripande inom bl. a. NO, SO, svenska samt hem- och konsumentkunskap där syftet är att ge eleverna kunskaper om de ekologiska fotavtryck vi människor lämnar efter oss, ge tillfälle till reflektion kring hållbarhetsfrågor samt skapa handlingskompetens kring hållbarhet. Inom miljötemat planerar, genomför och utvärderar eleverna en fältstudie kring ett miljöproblem i närområdet, t. ex. matsvinn, källsortering, energiförsörjning, luft osv. Studien mynnar ut i ett Öppet Hus-mingel för föräldrar och syskon med presentationer av resultaten från fältstudien samt egna lösningsförslag. Eleverna examineras även under en energidebatt (NO + svenska) samt med en skrivning där de ska resonera kring ett miljöproblem när det gäller orsaker, konsekvenser och lösningsförslag.

Hur ser du framför dig att ni kommer att kunna använda spelet på er skola?

  • Jag är jättenyfiken på spelet och längtar efter att få öppna kartongen och kolla igenom frågekorten. Jag tänker mig att mina 9:or kan få spela spelet som det är. I de lägre årskurserna tänker jag att vi antingen kan plocka bort svåra kort, som kanske framför allt riktar sig till gymnasiet eller till elever som jobbat med hållbarhet, eller att jag plockar fram kort som kan fungera som en introduktion till området. Eleverna skulle då kunna spela i lag två och två för att kunna bolla idéer med varandra, resonera och dra slutsatser.