Brädspel

Brädspel som undervisningsverktyg har visat sig vara mycket effektiva i många situationer. Spel är ett effektivt sätt att leverera kvalitativ undervisning, demonstrera värderingar och åsikter, fostra systemtänkande samt uppmuntra till samarbete såväl som träna på konstruktiva beteenden under konkurrensförhållanden – alltsammans i en trygg miljö. Spel erbjuder plattformar för interpersonell interaktion och möjligheter att uppleva simulerade komplexa situationer som annars skulle vara för dyra eller svåra att åstadkomma i klassrummet.