Pedagogiska brädspel för hållbarhetsundervisning

Att använda brädspel som lärandeverktyg har visat sig vara mycket effektivt i många situationer. Speciellt för att undervisa ett komplext och multidisciplinärt ämne som hållbar utveckling erbjuder brädspel en form av aktivt lärande som möjliggör för studenter att träna både samarbete, förhandling, debatt och konkurrens, i en säker klassrumsmiljö.

Brädspel är sociala till sin struktur erbjuder en plattform för interpersonell interaktion. Deltagarna får möjlighet att uppleva simulerade, komplexa situationer som annars skulle vara för dyra eller svåra att leverera i en utbildningslokal.

Tillsamman med det tillhörande digitala lärandematerialet utgör Snowflake Educations spel ett koncept som är speciellt utvecklat för utbildning för hållbar utveckling.

I de respektive lärandepaketen ingår:

  • Pedagogiskt brädspel specifikt utvecklat för att utbilda inom hållbarhet (ett antal spellådor ingår i vart och ett av paketen, tillräckligt för att spela med upp till 36 elever)
  • Lärarinstruktion: detaljerad instruktion om hur man kan hålla ett brädspelsseminarium samt ett antal andra interaktiva klassrumsaktiviteter kopplade till detta
  • PowerPoint-presentationer som kan användas inför, under och efter respektive klassrumsaktivitet
  • Tillgång till vår digitala plattform som innehåller videoföreläsningar, hemuppgifter och övningar som kan genomföras i klassrummet
  • Möjlighet att konsultera våra duktiga pedagoger kring hur ni bäst kan använda lärandepakten i er utbildning.

Varje spel är en del av ett lärandepaket som kan undervisas med hjälp av Snowflake-metoden för hållbarhetsutbildning.