Dilemma & SDG-kort: lärandepaketet Perspektiv och Värderingar [6 spellådor + 40 studentlicenser]

Ordinarie pris 19 970 kr , exkl. moms

[OBS: den här produkten innehåller 6 (fysiska) spellådor, 6 (fysiska) kortlekar med SDG-kort, PLUS ett omfattande digitalt material som nås via Snowflake Education:s online-plattform]

Brädspelet Dilemma är ett interaktivt verktyg för att introducera begreppet hållbar utveckling. Spelet utmanar studenter att gå utanför sin komfortzon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt samt förklara nyckelbegrepp för varandra.

SDG-korten (’Sustainable Development Goals’) är ett mångsidigt verktyg för att diskutera FN:s globala hållbarhetsmål, de 17 SDG:erna som ingår i Agenda 2030. Vi har utvecklat ett antal workshop-övningar kring dessa kort och det är också lätt att utveckla sina egna övningar baserade på dem.

Progressionen i Dilemma-spelet bygger på två olika typer av frågekort: kunskapsbaserade frågor och dilemmafrågor – båda kopplar till hållbarhet. Kunskapsbaserade frågor kan användas som en lärandeaktivitet i sig eller som en kunskapskontroll beroende på upplägg.

Dilemmautmaningarna fungerar som sporre för att inleda diskussioner inom aktuella områden, och vid en efterföljande debriefing kan några av de frågor som deltagarna diskuterat i smågrupper lyftas och belysas från en högre dimension. Det finns tre uppsättningar med dilemman kopplade till olika områden.

Spelet Dilemma används i två av våra lärandepaket (efter att du genomfört köpet får du tillgång till dessa via vår online-plattform):

Perspektiv och Värderingar: i detta lärandepaket lär sig deltagarna att problematisera kring hållbarhetslösningar. De övar sig på att identifiera värden som ligger bakom olika åsikter och debatterar olika dilemman. I seminariet används också SDG-korten för att lära sig mer om FN:s globala hållbarhetsmål.

Konstruktiv debatt: i detta lärandepaket tränar deltagarna återigen på att debattera, men de går ett steg djupare genom att de får kartlägga polariserade frågeställningar. Därefter får de diskutera hur man kan hantera sådana polariseringar och utforma välgenomtänkta kompromisser.

Detta paket innehåller även 40 studentlicenser.

 


Du kanske också vill titta på