Företag

Vi erbjuder företag och organisationer olika tjänster för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor. Till exempel kan vi hjälpa er med:

  • att utveckla företagets hållbarhetsarbete
  • utbilda personalen i hållbarhetstänkande
  • lärandeverktyg som ni kan använda i era hållbarhetsutbildningar
  • en spännande och rolig AW eller kickoff med hållbarhetstema