Hållbar utveckling – att effektivt kommunicera hållbarhet i organisationen [21-22 jan 2020]

Hållbara organisationer tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer – både inom och utanför den egna verksamheten.

 • Men hur får man hela organisationen med sig på resan?
 • Hur hanterar man att världen är komplex?
 • Hur hanterar man olika värderingar och åsikter?
 • Och framförallt, hur utbildar man organisationen i att förstå och respektera komplexitet och värderingar?

Allt detta är faktiskt både möjligt och okomplicerat om man använder bra och välutvecklade verktyg.

Den här kursen vänder sig till hållbarhetschefer, utbildare, kommunikatörer och andra som har behov av att kommunicera hållbarhet inom sina organisationer.

Vi kommer genom olika rollspel och brädspel att simulera sociala interaktioner och beslutsfattande i svåra situationer. Med hjälp av spelen dyker vi djupare ner i dessa komplexa och spännande frågeställningar.

Efter den här kursen får du med dig verktyg för att kunna hålla interaktiva seminarier på alla nivåer inom din organisation. Du själv, eller medarbetare som du utbildar, kommer kostandeffektivt att kunna lyfta förståelsen för komplexitet och respekten för olika perspektiv och värderingar i er organisation och samtidigt skapa insikt och kunskap om hållbarhet – särskilt med fokus på de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Snowflake Educations metod bygger på interaktiva seminarier med rollspel, pedagogiska brädspel och andra interaktiva gruppövningar. Vi tillhandahåller även ett digitalt utbildningsmaterial. Du kommer att få med dig följande utbildningsmaterial efter kursen, som kan användas i din organisation direkt efter att du gått kursen:

 • Dilemma: brädspel om CSR, hållbarhet och värderingar – 4 st spel för sammanlagt upp till 24 deltagare per seminarium (värde 3 560 kr)
 • ClimeOut: brädspel om jordens klimat och klimatförändringar – 4 st spel för sammanlagt upp till 24 deltagare per seminarium (värde 5 360 kr)
 • In the Loop: brädspel om materialflöden, livscykeltänkande och cirkulär ekonomi – 3 st spel för sammanlagt upp till 24 deltagare per seminarium (värde 5 400 kr)
 • FishBanks: simuleringsspel om resurshantering, beslutsfattande och systemtänkande för sammanlagt upp till 40 deltagare per seminarium (värde 1 950 kr)
 • Hållberhetsredovisning: rollspelsscenario baserat på en förhandlingsövning med intressentinvolvering kring hållbarhetsrapportering och GRI – material för upp till 24 deltagare per seminarium (värde 1 950 kr)
 • SDG-övningar: ett antal interaktiva gruppövningar med fokus på de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 – material för upp till 24 deltagare per seminarium (värde 4 950 kr)
 • Digitalt lärandepaket: videoföreläsningar och annat webbaserat lärandematerial som kan användas antingen fristående (självstudiekurs för internutbildning) eller som förberedelsematerial inför de interaktiva seminarierna* (värde 19 900 kr)
 • Konsultation: ni har även möjlighet att använda vår expertis för stöd och rådgivning under 4 timmar inom 3 månader efter genomgången kurs (värde 6 000 kr)

Material och tjänster för ett värde av 47 120 kr exkl. moms ingår i kursavgiften!

* Ni får tillgång till ett obegränsat licenser att användas inom er organisation i utbildningssyfte under ett kalenderår. Därefter tillkommer licenskostnad enligt gällande prislista.

 

Efter kursen kommer du att kunna:

 • Förklara, kommunicera och utbilda inom hållbar utveckling med särskilt fokus på de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030
 • Förklara hur hållbarhetsarbetet inom organisationen kan bidra till lönsamhet
 • Kommunicera systemtänkande och komplexitet – utan att få det att låta alltför komplicerat
 • Kommunicera perspektiv och värderingar – utan att mottagarna är obekväma samt få dem att förstå hur olikhet och diversitet kan utgöra styrkor
 • Att förstå feedback-loopar, systemresiliens och tipping points samt att relatera denna lärdom till den egna verksamheten för att förstå komplexa orsakssamband
 • Hur jordens klimat fungerar och vad som driver klimatförändringarna
 • Material- och energiflöden i samhället samt hur detta kopplar till hållbar produktion och konsumtion
 • Livscykeltänkande och grunderna inom cirkulär ekonomi

 

I en hållbar värld kommer det bara att finnas rum för hållbara organisationer. I denna praktiskt inriktade kurs utgår vi från att deltagarna har en grundförståelse för hållbarhet, men vill bli bättre på att kommunicera och utbilda sin organisation i hållbart tänkande.

Med lärdomar från den här kursen, tillsammans med det extremt omfattande utbildningsmaterial som medföljer, kommer deltagarna att kunna bidra till att fördjupa sin organisations hållbarhetstänkande – med högkvalitativ utbildning och samtidigt på ett exceptionellt kostnadseffektivt sätt.

Kursen ges under två heldagar (kl 8:30 - 17:00) i Stockholm.

 

Anmäl dig till kursen

Kontakta oss om du undrar något

Info: datum 21-22 jan 2020 | plats: Stockholm | pris: 16 900 kr exkl moms