Hållbar utveckling – grundkurs med fokus på utmaningar med att arbeta hållbart (Stockholm)

Hållbara organisationer tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer – både inom och utanför den egna verksamheten. Motiven till att arbeta hållbart är både kortsiktiga och långsiktiga. Men utmaningarna kan vara oöverblickbara: Hur vet vi vad som faktiskt är hållbart? Hur hanterar man att världen är komplex? Hur hanterar man olika värderingar och åsikter – inom och utanför organisationen?

I en hållbar värld kommer det bara att finnas rum för hållbara organisationer. I denna praktiskt inriktade grundkurs går vi igenom vad hållbar utveckling innebär, vilka som är de största utmaningarna för att börja ta sig an hållbarhet, och hur man kan arbeta strukturerat för att hantera och till och med dra nytta av dessa.

Anmäl dig till kursen

 

DU FÅR LÄRA DIG:

 • FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030, samt hur dessa och de tillhörande 169 delmålen kan ge upphov till synergier och målkonflikter
 • Hur hållbarhetsarbetet inom organisationen kan bidra till lönsamhet
 • Olika definitioner av begreppet hållbar utveckling, och varför dessa är sinsemellan motstridiga
 • Att välja perspektiv i hållbarhetsfrågor, och att argumentera för ett visst perspektiv
 • Att hantera olika värderingar, åsikter och perspektiv på hållbarhetsfrågor
 • Att tänka i system och att hantera komplexitet i hållbarhetsutmaningarna
 • Att förstå feedback-loopar, systemresiliens och tipping points samt att relatera denna lärdom till den egna verksamheten för att förstå komplexa orsakssamband
 • Hur jordens klimat fungerar och vad som driver klimatförändringarna
 • Hållbara energisystem
 • Hållbar energianvändning
 • Material- och energiflöden i samhället samt hur detta kopplar till hållbar produktion och konsumtion
 • Kritiska material och deras roll i samhället
 • Livscykeltänkande

Kursen är delvis baserad på föreläsningar, men en större del av tiden ägnas åt interaktiva aktiviteter då vi med hjälp av olika brädspel och rollspel kommer att dyka djupare ner i dessa komplexa och spännande frågeställningar.

I kursen ingår också ytterligare ett fysiskt eller digitalt möte efter en till två månader då vi följer upp hur lärdomar från kursen kan användas i just Din organisation.

 

INFO:

Datum: 27-28 november 2019

Plats: Stockholm

Pris: 16 900 kr exkl. moms

 

KURSLEDARE:

Jon-Erik Dahlin

Jon-Erik har lång erfarenhet av att utbilda i hållbar utveckling både på universitet och för yrkesverksamma. Han har varit forskare på KTH och är nu VD på Snowflake Education AB.

Sara Trulsson

Sara har arbetat med hållbar utveckling hela sitt yrkesliv som miljökonsult, utbildare och läromedelsutvecklare. Hon är numera projektledare på Snowflake Education AB.

 

Anmäl dig till kursen

Kontakta oss om du undrar något