Introduktion till hållbar utveckling (6 kvällar à tre timmar, Stockholm)

Hållbar utveckling är ett uttryck som i stort sett alla har en relation till idag, men beroende på bakgrund och personliga värderingar kan man ha väldigt olika syn på detta begrepp.

I grund och botten betyder hållbarhet att möjliggöra en bättre värld, med hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Motiven till hållbarhet kan vara både kortsiktiga och långsiktiga. Men utmaningarna kan vara oöverblickbara: Hur vet vi vad som faktiskt är hållbart? Hur hanterar man att världen är komplex? Hur hanterar man olika värderingar och åsikter?

I den här praktiskt inriktade grundkursen går vi igenom vad hållbar utveckling innebär och vilka som är de största utmaningarna för hållbarhet.

Kursen är delvis baserad på föreläsningar, men en större del av tiden ägnas åt interaktiva aktiviteter då vi med hjälp av olika brädspel och rollspel kommer att dyka djupare ner i dessa komplexa och spännande frågeställningar.

Anmäl dig till kursen

 

VID 6 TRÄFFAR KOMMER DU ATT FÅ LÄRA DIG:

  • Måndag 11 november kl 18:00-21:00: FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030, samt hur dessa och de tillhörande 169 delmålen kan ge upphov till synergier och målkonflikter; olika definitioner av begreppet hållbar utveckling, och varför dessa kan vara sinsemellan motstridiga; globala utmaningar för att uppnå en hållbar utveckling
  • Måndag 18 november kl 18:00-21:00: att välja perspektiv i hållbarhetsfrågor, och att argumentera för ett visst perspektiv; att hantera och möta olika värderingar, åsikter och perspektiv; konstruktiv debatt
  • Måndag 25 november kl 18:00-21:00: att tänka i system och att hantera komplexitet i hållbarhetsutmaningarna; att förstå feedback-loopar, systemresiliens och tipping points samt hur man kan förstå komplexa orsakssamband
  • Måndag 2 december kl 18:00-21:00: hur jordens klimat fungerar och vad som driver klimatförändringarna
  • Måndag 9 december kl 18:00-21:00: hållbara energisystem; hållbar energianvändning
  • Måndag 16 december kl 18:00-21:00: material- och energiflöden i samhället samt hur dessa kopplar till hållbar produktion och konsumtion; kritiska material och deras roll i samhället; livscykeltänkande

 

Målgruppen för den här kursen är både den intresserade allmänheten och yrkespersoner som möter begreppet hållbar utveckling i sin yrkesutövning. Exempel på de senare är lärare, journalister, kommunikatörer, politiker, samt personer som arbetar inom myndighets- och kommunal förvaltning.

Med lärdomar från kursen kommer du att bättre kunna navigera i det som skrivs om hållbar utveckling, både i nyhetsflödet, sociala media och i fackpress.

 

INFO:

Datum: 11 november - 16 december 2019

Plats: Stockholm

Pris: 4 900 kr exkl. moms

 

KURSLEDARE:

Jon-Erik Dahlin

Jon-Erik har lång erfarenhet av att utbilda i hållbar utveckling både på universitet och för yrkesverksamma. Han har varit forskare på KTH och är nu VD på Snowflake Education AB.

Sara Trulsson

Sara har arbetat med hållbar utveckling hela sitt yrkesliv som miljökonsult, utbildare och läromedelsutvecklare. Hon är numera projektledare på Snowflake Education AB.

 

Anmäl dig till kursen

Kontakta oss om du undrar något