Pedagogiska metoder för integrering av hållbar utveckling i utbildning - Kursstart 7 januari 2019

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du som lärare eller utbildningsledare en uppsättning konkreta verktyg och metoder för integrering av hållbar utveckling i utbildningen. Fokus ligger på praktiskt genomförande i klassrummet, på lärandemål och examination, samt på progression av ämnet hållbar utveckling genom utbildningen.

Anmäl dig till kursen

Kursen ges på svenska. För anmälan och schema för motsvarande kurs på engelska, klicka här.

Kursupplägg:

  • Modul 1: två heldagar (på plats i Stockholm) fulla med interaktiva övningar och workshop-aktiviteter (7-8 januari)
  • Modul 2: Klassrumsaktiviteter för att undervisa hållbar utveckling (14 januari – 15 februari)
  • Modul 3: Praktisk träning i genomförande av klassrumsaktiviteter (18 februari – 22 mars)
  • Modul 4: Integrering av hållbar utveckling i utbildning (25 mars – 3 maj)
  • Modul 5: Genomförande av hållbarhetsundervisning som en röd tråd genom all utbildning; planering, organisatoriska utmaningar samt verktyg för fortvarighet (6 maj – 7 juni)
  • Modul 6: två heldagar (på plats i Stockholm) då deltagarna får redovisa resultat från aktiviteter som genomförts under kursen för varandra, med diskussioner och återkoppling från de andra kursdeltagarna och med kursledningen (10-11 juni)

Modul 1 och 6 genomförs som fysiska möten i Stockholm medan modul 2-5 genomförs som eget arbete, som utförs på det egna lärosätet samt med handledning från kursledningen på distans. Kursmomenten avrapporteras löpande under kursen och återkoppling från kursledare fås både skriftligt och vid online-möten. Varje modul omfattar fem veckor. Räkna med en arbetsinsats på i genomsnitt fyra timmar per vecka.

De metoder som demonstreras och provas under kursen bygger på moderna pedagogiska koncept såsom digitalt lärande, blended learning, flipped classroom, aktivt lärande och spel i undervisningen. Kursen fokuserar på pedagogiska verktyg vid integrering av hållbar utveckling på kurs- och programnivå.

Tillsammans med dina kurskollegor kommer du att få prova ett antal pedagogiska verktyg, både som lärare och i rollen som student. Under kursen kommer du att få möjlighet att initiera ett förändringsarbete på din institution, alternativt arbeta med ett konkret, verklighetsbaserat praktikfall som simulerar detta.

Det egna arbetet under kursen utgår från din egen undervisning (på kurs- eller programnivå, det som är mest relevant för just dig). Du kommer att få personlig handledning och återkoppling på det du gör löpande under hela kursen.

Anmäl dig till kursenKontakta oss om du undrar något