Lärandeplattform

Snowflake Educations lärandeplattform möjliggör en enkel och okomplicerad integrering av ämnet hållbar utveckling i klassrummet. Plattformen gör det möjligt för lärare att enkelt integrera en hållbarhetsmodul som del av en större kurs, eller alternativt skapa en egen kurs i hållbar utveckling. Plattformen kan integreras med de flesta vanliga Learning Management System (LMS) och innehåller en bred uppsättning klassrums- och onlineaktiviteter, såsom onlineföreläsningar, inlämningsuppgifter, ett kursdesignverktyg, datoriserade kunskapsprov samt lärarinstruktioner om hur man kan leverera spelseminarier.

Kontakta oss för mer information.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev