Om oss

Snowflake Education kan tillhandahålla allt det du som lärare behöver för att planera och leverera en kursmodul i hållbar utveckling.

Vårt uppdrag

Snowflake Education har tagit sig ann uppdraget att tillhandahålla alla de lärandeverktyg som behövs för att effektivt planera och genomföra utbildning för en hållbar utveckling.

Historia

Snowflake Education grundades av universitetsläraren Dr. Jon-Erik Dahlin. När han var anställd vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, utvecklade han en kursmodul om hållbar utveckling som sedan har integrerats i ett antal av KTH:s utbildningsprogram. Modulen ges idag för mellan 600 och 800 studenter varje år.

Jon-Erik integrerade ett antal innovativa undervisningstekniker i modulen: debattföreläsningar, brädspel och datoriserade tentor, som varit mycket populära bland studenterna och visat sig skapa högkvalitativt lärande. Intresset för att integrera hållbar utveckling i universitetsutbildningar har ökat – med goda skäl – och efterfrågan på Jon-Eriks tjänster som kursledare övergick till slut vad han själv kunde leverera.

Detta ledde till tanken att sammanfatta alla de viktigaste delarna av kursmodulen på en online-plattform som lärare skulle kunna använda på egen hand. Jon-Eriks kursmodul är vanligtvis integrerad i en större kurs och används för att introducera begreppet hållbar utveckling och för att integrera ett hållbarhetsperspektiv på det övriga materialet i den större kursen. Med den webbaserade lärandeplattformen är det enkelt att integrera en sådan introduktion och ett hållbarhetsperspektiv i vilken kurs som helst.

Värderingar

Vi tror att en hållbar utveckling kan uppnås och att en välmående framtid är både möjlig och inom vår räckvidd. Det kommer emellertid inte att erhållas automatiskt och det krävs stora ansträngningar för att säkerställa fungerande ekosystem, kontinuerlig ekonomisk utveckling och allmän välfärd för alla människor.

"Hållbar utveckling" kan förstås som ett försök att fortsätta utveckla tekniska, politiska och sociala innovationer som ger ett bättre liv för fler människor, men på ett hållbart sätt som inte undergräver produktiviteten hos naturliga och sociala system. Förenta nationerna definierar hållbar utveckling som en "utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generations förmåga att möta sina egna behov". Som ett akademiskt ämne är hållbar utveckling verkligen ett ämne av värderingar där åsikter spelar roll. Skillnader i motsatta ställningstaganden som rör hållbarhetsfrågor kan spåras till skillnader mellan grundläggande tankegångar, relaterade till etik och moralfilosofi.

En annan aspekt som gör hållbar utveckling till ett svårt ämne att lära och förstå är att hållbarhetsfrågor ofta är komplexa. I komplexa system kan en rik flora av sammankopplade komponenter leda till förstärkande eller dämpande feedbackloopar. Systemdynamiska aspekter, som konflikterande tidsskalor och fördröjning i systemen, kan leda till överutnyttjande av naturresurser och i vissa fall till systemkollaps.

Det är vår starka övertygelse att utbildning för hållbar utveckling ska innebära att viktiga hållbarhetsutmaningar ska ingå i lärandeprocessen, såsom klimatförändring, minskning av risken för katastrofer, biologisk mångfald, fattigdomsminskning och hållbar konsumtion. Men det krävs också inlärningsmetoder som motiverar och ger studenterna möjlighet att förändra sitt eget beteende – som privatpersoner såväl som i sin profession – och vidta åtgärder för en hållbar utveckling. Utbildning för hållbar utveckling bör därför även främja kompetenser såsom kritiskt tänkande, möjlighet att föreställa sig framtida scenarier samt att kunna fatta holistiska beslut.

Att integrera hållbar utveckling i en ämnesutbildning kan medföra många svåra utmaningar. Många lärare inser vikten av att integrera diskussioner om hållbarhet i sin kurs, men känner sig osäkra exakt på hur man ska göra det. Därför har vi utvecklat en rad produkter som gör att lärare enkelt kan integrera ett hållbarhetsperspektiv i sina ämneskurser. Detta inkluderar ett antal pedagogiska spel och en webbaserad lärandeplattform, som bl.a. innehåller en uppsättning olika aktiviteter för klassrummet och en del som kan genomföras utanför klassrummet.

Vi tror att undervisning för en hållbar utveckling ska vara en naturlig och integrerad del av varje kurs!