Undervisa Hållbar Utveckling - komplett träningsprogram för högskolelärare

 

Mer info om kursen

 

Snowflake-metoden möjliggör för universitet och högskolor att integrera ett hållbarhetsperspektiv i kurser och program på ett sätt som är i enlighet med forskningen inom lärande för hållbar utveckling. I detta omfattande träningsprogram får du som högskolelärare allt du behöver för att utveckla och hålla en hållbarhetskurs eller integrerad kursmodul med hjälp av metoder som flipped-classroom, aktivt lärande och spelifiering. Du kommer att lära dig att fullständigt behärska Snowflake-konceptet och integrera ett hållbarhetsperspektiv i kurser som du själv undervisar, alternativt hjälpa kollegor vid ditt lärosäte med detta – på ett mycket enkelt, effektivt och engagerande sätt.

Denna utbildning riktar sig till (1) lärare inom högre utbildning, (2) hållbarhetskoordinatorer och (3) programansvariga. Den sammanfattar utmaningarna med att integrera hållbarhet i högre utbildning och ger konkreta verktyg för att ta itu med dessa frågor. Deltagarna kan använda dessa verktyg omedelbart i sin egen undervisning och/eller hjälpa sina kollegor med detta.

Utbildningen startar den 18 augusti 2020 (se kursanmälan längst ner).

SAMTLIGA följande delar ingår i detta paket:

 • Ett sex-månaders utbildningsprogram i 6 moduler
 • Lärandematerial för aktiva brädspelsseminarier: alla fyra grundläggande lärandepaket som vi erbjuder (totalt värde: 7900 SEK styck dvs. 31 600 SEK totalt), vilket inkluderar fyra brädspeluppsättningar för upp till 40 studenter samt tillgång till digitalt lärandematerial.
 • Ytterligare tillgång till vår digitala plattform: förutom de 40 studentlicenser som ingår i ovanstående får du även ytterligare 100 studentlicenser och vid behov upp till ytterligare 5 lärarlicenser (till ett värde av 250 SEK vardera, dvs upp till ett totalt värde motsvarande 25 000 SEK)
 • Individuell coaching med kursledaren där ni kommer att diskutera, baserat på din specifika situation, hur du bäst kan implementera det lärandematerial som ingår i utbildningen på ditt eget lärosäte. Kursledaren kommer även att hjälpa dig att sätta upp kursmoduler på webbplattformen, gå igenom hur du håller seminarier, och så vidare.
 • Coaching om hur man integrerar hållbarhetsmoduler i specifika utbildningsprogram, oavsett ämne
 • Tillgång till månatliga live-samtal (online) med andra högskolelärare som går utbildningen runtom i världen – detta har blivit en verkligt inspirerande källa till kunskap och goda exempel för lärare som har tagit våra utbildningar tidigare
 • Dessutom ingår bonusmaterial som kan skräddarsys för dina specifika behov. Under åren har vi nämligen utvecklat en enorm mängd kursmaterial inom hållbarhet med seminarier, studentuppgifter osv. – material som vi bara inte har haft tid att sätta ihop till officiella lärande paket ännu. Du har möjlighet att få tillgång till det här materialet och vi kan sätta ihop skräddarsytt kursmaterial som passar i just ditt sammanhang (som en del av de individuella coachningssessionerna som nämns ovan)

Upplägg:

Det här träningsprogrammet för högskolelärare består av sex moduler. Varje modul består av ett antal övningar som görs i din egen takt, videoföreläsningar och hemuppgifter PLUS kursträffar en gång i månaden som genomförs online. Vid kursträffarna kommer du att ha möjlighet att diskutera med kursledaren såväl som deltagande lärare från högskolor och universitet från hela världen, som alla går utbildningen samtidigt som du.

Moduler:

 • Modul 1: Att undervisa hållbarhet (om konceptet lärande för hållbar utveckling; undervisning för de globala målen, nyckelkompetenser för hållbarhet)
 • Modul 2: Lärandeaktiviteter för att undervisa i hållbar utveckling (aktivt lärande, pedagogiska spel, rollspelsseminarier, flipped-classroom, aktiviteter för klassrummet såväl som för distansundervisning)
 • Modul 3: Planera en hållbarhetsmodul (praktisk kursplanering; ’constructive alignment’ inom hållbarhetsundervisning; integrering av ett hållbarhetsperspektiv i kurser)
 • Modul 4: Hållbarhetsutbildning på programnivå (hur man integrerar hållbarhet i alla utbildningar och med relevans för utbildningens kärnämne; planering för progression; begreppet "virtuella kursplaner")
 • Modul 5: Hur man får till nödvändig förändring i en utbildningsstruktur (hur man initierar förändringsprocesser inom högre utbildning; hur man pratar med dekaner om hållbarhet; IIII-processen för att uppdatera ett utbildningsprogram för att bättre integrera hållbarhet)
 • Modul 6: Slutprojekt (individuellt, praktiskt kursarbete som kommer att anpassas till de särskilda utmaningarna på ditt eget lärosäte, eventuellt i din egen undervisning)

 

Du bör avsätta minst 10 timmar/modul, och gärna upp till 40 timmar/modul om det är möjligt för att få ut mesta möjliga av dem.

De fyra grundläggande lärandepaketen som alla ingår till fullo som en del av detta utbildningspaket är:
 • Dilemma- och SDG-korten: lärandepaketet perspektiv och värderingar [6 spel + 6 SDG-kortlekar + 40 studentlicenser], värde 7 900 SEK
 • ClimeOut: lärandepaketet jordens klimat och klimatförändringar [6 spel + 40 studentlicenser], värde 7 900 SEK
 • FishBanks: lärandepaketet systemtänkande [1 spel + 40 studentlicenser], värde 7 900 SEK
 • I Loop: lärandepaketet kritiska material och livscykeltänkande [5 spel + 40 studentlicenser], värde 7 900 SEK

 

Vart och ett av dessa lärandepaket inkluderar:

 • Ett antal klassrumsspel, tillräckligt för att spela med en klass på 40 studenter (totalt ingår 18 spel + 6 SDG-kortlekar)
 • PowerPoint-presentationer, detaljerade instruktioner hur du använder dessa samt hur du håller spelseminarier
 • Online-versioner av alla spelseminarier, så att du kan hålla motsvarande seminarier distans via t.ex. Zoom
 • 40 studentlicenser till onlineplattformen

Tillsammans kommer detta material att göra det möjligt för dig att direkt kunna leverera undervisning i hållbarhet motsvarande minst 3 högskolepoäng/ECTS inklusive 80 studenttimmar fördelade på 18 klassrumstimmar, 60 hemstudietimmar och 2 examenstimmar; inklusive allt förberedelsematerial för att hålla lektioner och seminarier, PowerPoint-presentationer, seminarie-instruktioner, hemuppgifter, skriftlig tentamen etc. – allting är redan förberedd för dig och redo att användas.

Priset för hela paketet är endast 39 970 SEK.

Efter avslutad utbildning kommer du att få ett kursintyg.

Anmäl dig till nästa kurs: Undervisa Hållbar Utveckling - komplett träningsprogram för högskolelärare (kursen startar: 18 augusti 2020)

Anmäl dig till kursenKontakta oss om du undrar något