Undervisa Hållbar Utveckling - komplett träningsprogram för universtitetslärare

Mer info om utbildningenProva redan idag: GRATIS 1-timmes webinarium

 

Snowflake-metoden möjliggör för universitet och högskolor att integrera ett hållbarhetsperspektiv i kurser och program på ett sätt som är i enlighet med forskningen inom lärande för hållbar utveckling. I detta omfattande träningsprogram får du som universitetslärare allt du behöver för att utveckla och hålla en hållbarhetskurs eller integrerad kursmodul med hjälp av metoder som flipped-classroom, aktivt lärande och spelifiering. Du kommer att lära dig att fullständigt behärska Snowflake-konceptet och integrera ett hållbarhetsperspektiv i kurser som du själv undervisar, alternativt hjälpa kollegor vid ditt lärosäte med detta – på ett mycket enkelt, effektivt och engagerande sätt.

Denna utbildning riktar sig till (1) lärare inom högre utbildning, (2) hållbarhetskoordinatorer och (3) programansvariga. Den sammanfattar utmaningarna med att integrera hållbarhet i högre utbildning och ger konkreta verktyg för att ta itu med dessa frågor. Deltagarna kan använda dessa verktyg omedelbart i sin egen undervisning och/eller hjälpa sina kollegor med detta.

Anmälan till denna kurs kommer att vara rullande, och takten är flexibel. Vanligtvis genomför deltagarna kursen på allt mellan 1 månad och 1 år.

Det totala antalet deltagare vid varje givet tillfälle är begränsat. Vi accepterar nya registreringar nu – se info nedan för hur du registrerar dig.

 

Programmets upplägg:

Programmet för Hållbarhetsundervisning i Högskolan består av sex moduler. Varje modul består av ett antal övningar som görs i din egen takt, videoföreläsningar och hemuppgifter. Alla deltagare kommer att delta i kursträffar som hålls online en gång i månaden, gemensamt för alla deltagare. Vid kursträffarna kommer du att ha möjlighet att diskutera med kursledaren och med lärarkollegor verksamma vid olika universitet från hela världen, som alla deltar i utbildningen.

Moduler:

 • Modul 1: Att undervisa hållbarhet (om konceptet lärande för hållbar utveckling; undervisning för de globala målen, nyckelkompetenser för hållbarhet)
 • Modul 2: Lärandeaktiviteter för att undervisa i hållbar utveckling (aktivt lärande, pedagogiska spel, rollspelsseminarier, flipped-classroom, aktiviteter för klassrummet såväl som för distansundervisning)
 • Modul 3: Planera en hållbarhetsmodul (praktisk kursplanering; ’constructive alignment’ inom hållbarhetsundervisning; integrering av ett hållbarhetsperspektiv i kurser)
 • Modul 4: Hållbarhetsutbildning på programnivå (hur man integrerar hållbarhet i alla utbildningar och med relevans för utbildningens kärnämne; planering för progression; begreppet "virtuella kursplaner")
 • Modul 5: Hur man får till nödvändig förändring i en utbildningsstruktur (hur man initierar förändringsprocesser inom högre utbildning; hur man pratar med dekaner om hållbarhet; IIII-processen för att uppdatera ett utbildningsprogram för att bättre integrera hållbarhet)
 • Modul 6: Slutprojekt (individuellt, praktiskt kursarbete som kommer att anpassas till de särskilda utmaningarna på ditt eget lärosäte, eventuellt i din egen undervisning)

Räkna med att avsätta cirka 5 timmar/vecka, dvs. 20 timmar per modul. Under sådana förutsättningar tar programmet 6 månader att genomföra, vilket är det vi räknar som nominell tid. Det är dock möjligt att genomföra programmet snabbare eller långsammare, beroende på dina egna förutsättningar och intresse.

 

Programmet för Hållbarhetsundervisning i Högskolan innehåller ALLA följande delar:

 • Programmet för Hållbarhetsundervisning i Högskolan: omfattande utbildningsprogram i lärande för hållbar utveckling (LHU), med fokus på praktiska färdigheter och praktik, och deras koppling till modern forskning inom LHU. (värde: 39 970 kr)
 • Lärandepaketet Perspektiv & Värderingar: i detta paket ingår allt du behöver för att hålla undervisning för dina egna studenter, inklusive 6 Dilemma klassrumsspel + 6 SDG-kortlekar + digitalt lärandematerial + PowerPoint-presentationer för att använda vid seminarier samt komplett instruktionsmanual för att hålla seminarier med upp till 40 studenter per tillfälle. Lärandematerial för att hålla online-seminarier med samma inlärningsmål ingår också. (värde: 19 970 kr)
 • Lärandepaketet Systemtänkande: simuleringsspelet FishBanks, klassrumsspel + digitalt lärandematerial + PowerPoint-presentationer för att använda vid seminarier samt komplett instruktionsmanual för att hålla seminarier med upp till 40 studenter per tillfälle. Lärandematerial för att hålla online-seminarier med samma inlärningsmål ingår också. (värde: 19 970 kr)
 • Lärandepaketet Kritiska Material & Livscykeltänkande: i detta paket ingår allt du behöver för att hålla undervisning för dina egna studenter om material och begreppet cirkulär ekonomi, inklusive 3 In the Loop klassrumsspel + digitalt lärandematerial + PowerPoint-presentationer för att använda vid seminarier samt komplett instruktionsmanual för att hålla seminarier med upp till 40 studenter per tillfälle. Lärandematerial för att hålla online-seminarier med samma inlärningsmål ingår också. (värde: 19 970 kr)
 • Exklusivt Community-Medlemskap (värde: 9 970 kr)
 • Enskild coaching, exklusivt stöd: 5 exklusiva samtal med kursinstruktören. Ni kommer att diskutera, baserat på din specifika situation, hur du bäst implementerar det lärandematerial som ingår i utbildningsprogrammet på ditt eget lärosäte. Kursledaren hjälper dig också att sätta upp en onlinemiljön på den digitala plattform som kommer med lärandematerialet samt går igenom hur du håller seminarier, integrerar utbildningsmoment i enskilda kurser och program osv. (värde: 15 000 kr)
 • YTTERLIGARE 1000 studentlicenser till den digitala plattformen Snowflake Toolkit: varje licens är personlig för varje student, och du kan därför dela med dig av dessa licenser till kollegor så att många kurser vid ditt lärosäte kan använda det lärandematerial som du får tillgång till genom den här utbildningen; med din hjälp kan ditt lärosäte således integrera hållbar utveckling i flera kurser och program och du kommer även inom ramen för den här utbildningen att bygga upp en kompetens att hjälpa kollegor med detta som inte utbildar inom just ditt expertisområde. (värde: 200 000 kr)
 • YTTERLIGARE 10 lärarlicenser till den digitala plattformen Snowflake Toolkit: varje licens är personlig för varje lärare, och du kan därför dela med dig av dessa licenser till kollegor och ge dem instruktioner till hur de själva kan använda lärandematerialet som du får tillgång till genom denna utbildning. Används lämpligen tillsammans med de ytterligare studentlicenserna ovan för att integrera hållbar utveckling i flera kurser och program vid ert lärosäte. (värde: 20 000 kr)
 • Livstidslicens till den digitala plattformen Snowflake Toolkit (gäller endast dig personligen): din personliga tillgång till undervisningsmaterialet på Snowflake Toolkit kommer aldrig att upphöra. (värde: 29 970 kr)

TOTAL VALUE: 374 820 kr

 

Allt lärandematerial tillgängliggörs både i en version lämplig för klassrumsundervisning och en version för distansundervisning.

Just nu är priset för hela detta paket endast 39 970 kr

 

Efter avslutad utbildning kommer du att få ett kursintyg.

Anmäl dig till nästa kurs: Undervisa Hållbar Utveckling - komplett träningsprogram för högskolelärare (kursen startar: 18 augusti 2020)

Anmäl dig till kursenKontakta oss om du undrar något