Dilemma

Ordinarie pris 890 kr , exkl. moms
Brädspelet DILEMMA är ett interaktivt verktyg för att undervisa i hållbar utveckling. Spelet utmanar eleverna att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt samt förklara centrala begrepp för varandra. Spelet utvecklats av Jon-Erik Dahlin och är frågebaserat: det innehåller dels kunskapsfrågor med ledtrådar och dels aktuella dilemman kopplade till hållbarhet.

Kunskapsfrågorna kan användas som en lärandeaktivitet i sig eller som en kunskapskontroll inför ett senare prov (det finns en uppsättning med ”lätta” frågor och en med ”svåra” frågor i spelet).

Dilemmautmaningarna fungerar som sporre för att inleda diskussioner inom aktuella områden, och vid en efterföljande debriefing kan några av de frågor som deltagarna diskuterat i smågrupper lyftas och belysas från en högre dimension. Det finns tre uppsättningar med dilemman kopplade till olika områden.

I ett klassrumspaket (8 spellådor) ingår förutom spelet och en lärarmanual, även omfattande briefing- och debriefing-material samt föreslag till inlämningsuppgifter.

Vid köp av fler än 8 spel kontakta oss.