Hållbar utveckling – grundkurs med fokus på utmaningar med att arbeta hållbart (Stockholm)

Ordinarie pris 16 900 kr , exkl. moms

Hållbara organisationer tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer – både inom och utanför den egna verksamheten. Motiven till att arbeta hållbart är både kortsiktiga och långsiktiga. Men utmaningarna kan vara oöverblickbara: Hur vet vi vad som faktiskt är hållbart? Hur hanterar man att världen är komplex? Hur hanterar man olika värderingar och åsikter – inom och utanför organisationen?

I en hållbar värld kommer det bara att finnas rum för hållbara organisationer. I denna praktiskt inriktade grundkurs går vi igenom vad hållbar utveckling innebär, vilka som är de största utmaningarna för att börja ta sig an hållbarhet, och hur man kan arbeta strukturerat för att hantera och till och med dra nytta av dessa.

Datum: 27-28 november 2019

Plats: Stockholm

 

Mer information