Kursomgång 20-21 januari 2020 (Stockholm)

Ordinarie pris 16 900 kr , exkl. moms

Hållbar utveckling – att effektivt kommunicera hållbarhet i organisationen [21-22 jan 2020]

I en hållbar värld kommer det bara att finnas rum för hållbara organisationer. I denna praktiskt inriktade kurs utgår vi från att deltagarna har en grundförståelse för hållbarhet, men vill bli bättre på att kommunicera och utbilda sin organisation i hållbart tänkande.

Med lärdomar från den här kursen, tillsammans med det extremt omfattande utbildningsmaterial som medföljer, kommer deltagarna att kunna bidra till att fördjupa sin organisations hållbarhetstänkande – med högkvalitativ utbildning och samtidigt på ett exceptionellt kostnadseffektivt sätt.

Kursen ges under två heldagar (kl 8:30 - 17:00) i Stockholm.

Mer information