Kursomgång med start 7-8 januari 2019 och kursavslutning 10-11 juni 2019 (Stockholm + distans; svenska)

Ordinarie pris 11 800 kr , exkl. moms

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du som lärare eller utbildningsledare en uppsättning konkreta verktyg och metoder för integrering av hållbar utveckling i utbildningen. Fokus ligger på praktiskt genomförande i klassrummet, på lärandemål och examination, samt på progression av ämnet hållbar utveckling genom utbildningen.

Mer information