Kursomgång med start 8-9 januari 2020 och kursavslutning 9-10 juni 2020 (Stockholm + distans; svenska/engelska)

Ordinarie pris 15 800 kr , exkl. moms

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du som lärare eller utbildningsledare en uppsättning konkreta verktyg och metoder för integrering av hållbar utveckling i utbildningen. Fokus ligger på praktiskt genomförande i klassrummet, på lärandemål och examination, samt på progression av ämnet hållbar utveckling genom utbildningen.

Mer information