Undervisa Hållbar Utveckling - komplett träningsprogram för universitetslärare

Ordinarie pris 39 970 kr , exkl. moms

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du som lärare eller utbildningsledare en uppsättning konkreta verktyg och metoder för integrering av hållbar utveckling i utbildningen. Fokus ligger på praktiskt genomförande i klassrummet, på lärandemål och examination, samt på progression av ämnet hållbar utveckling genom utbildningen.

Anmälan till denna kurs kommer att vara rullande, och takten är flexibel. Vanligtvis genomför deltagarna kursen på allt mellan 1 månad och 1 år.

Det totala antalet deltagare vid varje givet tillfälle är begränsat. Vi accepterar nya registreringar nu – se info nedan för hur du registrerar dig.

Mer information