Undervisa Hållbar Utveckling - komplett träningsprogram för högskolelärare (kursstart: 18 augusti 2020)

Ordinarie pris 39 970 kr , exkl. moms

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du som lärare eller utbildningsledare en uppsättning konkreta verktyg och metoder för integrering av hållbar utveckling i utbildningen. Fokus ligger på praktiskt genomförande i klassrummet, på lärandemål och examination, samt på progression av ämnet hållbar utveckling genom utbildningen.

Mer information